استفاده از جوانان نخبه در صنعت نفت، آيا صنعت نفت پوست مي اندازد؟

139411081611522586989034

استفاده از جوانان نخبه در صنعت نفت، آيا صنعت نفت پوست مي اندازد؟

🔹از زمان اولين چاه اكتشافي نفتي در كشور بيش از يك قرن مي گذرد، در آن زمان معدود شركتهاي نفتي بودند كه در صنعت نفت فعال بودند و بسياري از كشورهايي كه امروزه پيشرو در ارائه دانش فني و خدمات پيمانكاري در سطح جهان هستند وجود خارجي نداشتند.

در كشور ما نيز علي رغم اين پيشينه تاريخي در صنعت نفت، توفيق چنداني در ايجاد دانش فني و ساخت تجهيزات مدرن صنعت نفت به دلائل گوناگون فراهم نگرديد تا جائيكه اكنون با حضور توتال در نقش يكي از اعضاء كنسرسيوم براي اجراء فاز ۱۱ جشن ميگيريم اونم در سطح ملي (هر چند در اين شرايط اين حضور مغتنم مي باشد)، چرا ميلياردها دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت بدون نتيجه باقيمانده است (پروژه ان جي ال خارگ با ۷۴۰ ميليون يورو سرمايه گذاري- پروژه مايع سازي گاز ايران با ۱۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري و …)، چرا نگاه ما همچنان به حضور كشورهاي خارجي است، آيا مشكل تنها منابع ماليست؟ جواب بدون شك خير هست

🔸متاسفانه در سطح بدنه مديريت صنعت نفت برخي افرادي جاخوش كرده اند كه واقعا ضربه به صنعت نفت زدند و ميزنن ، كاش مي شد در بدو استخدام حقوق ۴۰ ساله را به آنها ميدادند و صنعت نفت از تفكر آنها بهره نمي برد، اين تيپ افراد معمولا هر سال هم مي گذره به حجم غبغبشان اضافه مي گردد و خدا و بنده را شاكر نيستند، خوشبختانه گروهي از اين افراد و شيفتگان خدمت پس از حرف و حديث هايي كه در خصوص كاهش سنوات بازنشستگي شد بلافاصله درخواست بازنشستگي كردند و واقعا سالهاي سال خلاء آنها قابل جبران نيست!؟

🔹اينكه گفته مي شود جواناني با ميانگين سن ۳۰ سال قرارداد با توتال را آماده كردند دقيقا صحيح است، افرادي با ۳۰ سال سن ولي توانايي به مراتب بيش از سن آنها، آقاي مهندس زنگنه در دوراني كه دولت احمدي نژاد از خدمات ايشان بي بهره بودند در كسوت استادي تجارب خود را در بهترين دانشگاه هاي فني از جمله صنعتي شريف و خواجه نصير طوسي به دانشجويان منتقل مي كردند جوانان مناسبي را پرورش دادند. با حضور ايشان در مقام وزارت بلافاصله اتاقي در طبقه چهاردهم ساختمان قديم نفت به مشاورين جوان كه حالا بازوان وزير شده اند، وزير شروع به واگذاري بخشي از كارها و اعتماد كردن كه الحق خوش درخشيدند، كم كم بهاي خوراك پتروشيمي ها، طرح هاي ان جي ال نظام مند شد و به مذاق خيلي از صاحبان ثروتهاي بادآورده نيامد، ولي اينجا هدف ملي بود و تلاطم قيمت خوراك خوابيد.
🔸آقاي مهندس زنگنه وقتي احساس كردند آقاي مهندس جوادي همراه خوبي نيستند و معمولا علي رغم اينكه جواب منفي نميدادند ولي بسياري از پروژه هاي واگذاري ها از جمله ان جي ال ها را در چرخه كند معاونت ها و مديريت ها از جمله برنامه تلفيقي مي انداختند و نتيجه آن ان جي ال خارگ شد كه ظرفيت آن از ۶۰۰ به ۳۰۰ كاهش پيدا كرد، پس از انتخاب آقاي مهندس كاردر با توجه به توانايي هاي اين جوانان وقت آن فرا رسيده بود كه وارد گود شوند ، آقاي دكتر مصطفوي گزينه جايگزين كاردر و آفاي راد بود كه الحق خوش فكر و عملگرا هستند و اين يعني پيشرفت و آقاي مهندس صادق آبادي راهبري پروژه هاي سيراف را به عهده گرفتند و انصافا خوب عمل كردند و ساير جوانان از قبيل ختلان، پور ابراهيم و … نيز حضور خود را در سطوح اجرائي پر رنگ تر كردند، هم اكنون آقاي زنگنه به خود مي بالد كه تصميم درستي گرفته بود.

🔹مخلص كلام اينكه روح تازه در حال دميدن در وزارت نفت مي باشد كه نويد روزهاي خوب را مي دهد

Write a Comment