فیلتراسیون صنعتی

1
فیلترهای HVAC
  • فیلترهای مربوط به سیستمهای تهویه مطبوع، در انواع و کاربری های متعدد
  • مطابق با استانداردهای روز دنیا و کلاسه بندی طبق استانداردEN977
hepa_ulpa
فیلترهای HEPA & ULPA
  • فیلترهای مربوط به محیط های تمیز در مقابل نفوذ و رشد انواع باکتریها ، قارچها و دیگر آلاینده های مضر برای سلامتی و محصولات دارویی مطابق با استانداردهای روز دنیا و کلاسه بندی طبق استانداردEN1822
3
فیلترهای شیمیایی و تجهیزات مربوطه
  • فیلترها و تجهیزات مربوطه که برای فیلتراسیون انواع گازهای سمی و مضر و بوی نامطبوع موجود در فضاهای صنعتی، پالایشگاهها و پتروشیمی ها، بیشترین کاربرد راردارند.