سیستم های کنترل و اتوماسیون

سیستم کنترل و اتوماسیون HVAC

سیستمهای کنترل و اتوماسیون HVAC ضامن عملکرد صحیح و یکپارچه کلیه دستگاهها و تجهیزات تهویه مطبوع با منطق عملکرد مناسب می باشند . سنسورها و سوئیچهای منصوب در نقاط مختلف این سیستم همانند سلسله اعصاب موجود در بدن انسان توسط کابلهای مختلف به مغز یعنی تابلو کنترل PLC منتقل شده و با برنامه موجود در تابلو کنترل آنالیز می گردد . تصمیم نهایی به تابلـوهای MCC یا توزیـع قدرت HVAC منتقـل شده و فرامیـن از طریق کابلهای قـدرت به دستگاهها یا Actuator ها صـادر می گردد .

اهداف اصلی استقرار سیستم کنترل HVAC به شرح ذیل می باشد:

 • کنترل و مانیتورینگ صحیح دستگاههای اصلی و اعلام شرایط عملکرد و خطای آنها
 • کنترل و مانیتورینگ صحیح دستگاههای جانبی و اعلام شرایط عملکرد و خطای آنها
 • جابجـایی دستگاههـای اصلی و رزرو (Change Over) در شرایط بروز خطا و یا به لحاظ ایجـاد کارکرد یکسان
 • کنترل و مانیتورینگ عملکرد دمپرهای موتوری ، Fire و Gas در شرایط کارکرد عادی و اضطراری
 • کنترل و مانیتورینگ عملکرد شیرهای دوراهه و سه راهه موتوری جهت انطباق با شرایط دمایی و عملکرد سیستم
 • کنترل و مانیتورینگ پارامترهای دما ، رطوبت و فشار در جهت نیل به شرایط تعریف شده طراحی
 • کنترل و مانیتورینگ کیفیت هوا و اعلام زمان تعویض فیلترها
 • ارتباط با سیستمهای بالادست شامل PMS , BMS , DCS , F&G
 • عملکرد اضطراری در مواقع بروز آتش سوزی و اطفاء حریق (CO Removal)

شرکت هیواصنعت مفتخر به انجام کلیه امور مشاوره ، طراحی ، ساخت ، برنامه نویسی و نصب و راه اندازی کامل سیستمهای مذکور در بیش از ۶۰ پروژه نفت و گاز و پتروشیمی در طول مدت ۱۸ سال گذشته بوده است که طیف کامل خدمات ذیل را تماماً توسط کادر متخصص خود انجام می دهد :

 • مشاوره در جهت بهبود طراحی سیستم جامع کنترل و اتوماسیون HVAC
 • طراحی نقشه های P&ID ، D&ID و Flow diagram سیستم کنترل HVAC
 • انتخاب ، تامین و نصب تجهیزات ابزار دقیق سیستم HVAC
 • طراحی سخت افزار ، نرم افزار و برنامه نویسی عملکرد انواع سیستم PLC
 • طراحی ، ساخت ، تست و راه اندازی تابلوهای کنترل
 • طراحی ، ساخت ، تست و راه اندازی تابلوهای توزیع قدرت
 • تست عملکرد (Performance Test) سیستم کنترل در کارخانه (FAT)
 • تست عملکرد (Performance Test) کامل و یکپارچه سیستم کنترل در محل سایت (SAT)