دمپر ها، دریچه ها و درهای ضد انفجار

1
دمپرهای ضد انفجار Blast Damper
  • قابلیت تحمل موج انفجار تا ۰٫۱ مگا پاسکال
  • بدنه و پره ها از جنس استیل
  • مناسب جهت نصب در کانال
  • مطابق با استاندارد ۰۴ATEX9322 for ATEX Group II Category 2 G/D
2
دریچه های ضد انفجار Blast Valve
  • قابلیت تحمل موج انفجار از ۲ تا ۱۰ مگا پاسکال
  • فریم از جنس گالوانیزه یا Stainless Steel
  • ماژولها از آلیاژ آلومینیوم یا Stainless Steel
3
درها و دریچه های ضد انفجار Blast Door / Hatch
  • انواع یک لنگه و دو لنگه در ابعاد مختلف و بازشو ° ۱۸۰
  • کلاس حفاظتی ۱ و ۲ مگا پاسکال
  • جنس استیل با پوشش ضد خوردگی