انواع فن كويل

11
SV-FPS-&-PS-Low-Pressure-Ceiling-Fan-Coil-1
فن کویل زمینی
 • ظرفیت هوادهی CFM 130 ~ 1000
 • طراحی لوکس و زیبا
 • مجهز به کویل۳،۲ و یا ۴ ردیفه مسی و فین آلومینیومی
11
photo_2017-01-25_18-53-14_small
فن کویل زمینی کم ارتفاع
 • ظرفیت هوادهی CFM 100 ~ 600
 • طراحی خاص و مدرن و ارتفاع کم
 • کویل سه ردیفه سرمایشی و فین آلومینیومی
11
MF-Medium-Pressure-Ductable-1_SMALL
فن کویل سقفی توکار (فشار پایین و فشار استاتیک متوسط)
 • ظرفیت هوادهی CFM 130 ~ 1000
 • طراحی خاص با ابعاد کوچک جهت جانمایی مطلوب در سقف کاذب
 • کویل ۳ یا ۴ ردیفه مسی و فین آلومینیومی
11
DF-High-Pressure-Ductable-1_SMALL
فن کویل سقفی توکار(فشاراستاتیک بالا)
 • ظرفیت هوادهی CFM 200 ~ 2200
 • سقفی بدون کابینت مناسب جهت اتصال به کانال توزیع هوا
 • کویل ۳ یا ۴ ردیفه مسی و فین آلومینیومی
11
CV-Cassette-1_SMAL
فن کویل کاستی چهارطرفه
 • ظرفیت هوادهی CFM 350 ~ 1100
 • طراحی مدرن و زیبا با ابعاد کوچک مناسب برای سقف های کاذب با ارتفاع کم
 • مجهز به کویل۲،۱ و یا ۳ ردیفه مسی و فین آلومینیومی