انواع داکت اسپلیت و VRF

untitled
داکت اسپلیت یونیت سری R22
  • ظرفیت سرمایشی از ۱۸۰۰۰ BTU/HR تا ۶۰۰۰۰ BTU/HR
  • مبرد R22
  • مناسب جهت شرایط حاره ای و مجهز به کویل آب گرم فابریک
untitled
داکت اسپلیت یونیت سری R410A
  • ظرفیت سرمایشی از ۱۸۰۰۰ BTU/HR تا ۶۰۰۰۰ BTU/HR
  • مبرد A410a
  • مناسب جهت شرایط حاره ای
Untitled-1_small
سیستم های VRF
  • کمپرسورهای Semi Hermetic Scroll اینورتر
  • مبرد R-410a
  • ظرفیت سرمایشی از ۱۰KW تا ۲۴۶KW سرمایشی در یک سری